คณะผู้บริหาร

นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา