ภาพกิจกรรม
6 ต.ค 63 ผอ.กมลวรรณ สังข์สิงห์ มอบเกียรติบัตรแก่ทีมงาน ที่ส่งคลิป VDO การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสื่อการเรียนรู้ COVID-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านคลิป VDO โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแว
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,09:48   อ่าน 61 ครั้ง