ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางจุฑามาส อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล และ นางสาวภัทราวดี เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มานิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/63 ซึ่งทางโรงเรียนมีการ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,13:59   อ่าน 34 ครั้ง