ภาพกิจกรรม
นพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ดำเนินการนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) โดยผ่านการยินยอม จากผู้ปกครองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9 คน ณ โรงเร
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,16:53   อ่าน 92 ครั้ง