ภาพกิจกรรม
31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดบุหรี่โลก จัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อได้รับความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ส่งเสริมให้นักเรียน และชุมชนตระหนักถึงอันตรายบุหรี่
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,20:33   อ่าน 26 ครั้ง