ภาพกิจกรรม
24 มิถุนายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ดำเนินกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
24 มิถุนายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน
ดำเนินกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ตำบลหาดทรายรี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษาให้กับนักเรียน ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,14:55   อ่าน 369 ครั้ง