ภาพกิจกรรม
24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย 2565
24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย 2565 เพื่อให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของภาษษไทย ชีวประวัติ และวรรณกรรมของสุนทรภู่ พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมประกวดวาดภาพระบายสีคัดลายมือ และแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,20:25   อ่าน 221 ครั้ง