ภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่วมถึงแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ที่มาร่วมกิจกรรม “#ทรายรีเกมส์65” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
Mission was successful????
✨ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่วมถึงแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ที่มาร่วมกิจกรรม “#ทรายรีเกมส์65” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี????????
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,11:20   อ่าน 462 ครั้ง