ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ จักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และ ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า และ นางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาที่โรงเรียนปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จำนวน30คน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
รายการ #การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 ที่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีผ่านเข้ารอบระดับเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2565”
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวสุพิชญา สง่า ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง 2565 (Loy Krathong Festival)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ถวายภัตตาหาร และปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร “วันพระ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
วันลอยกระทง (Loi Krathong Festival) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ขอขอบคุณ นายจีรเดช พลครุฑ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี มอบยาสามัญประจำบ้าน และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับทางโรงเรียน ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง????????
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีขอแสดงความยินดี ผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย โดยวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือ “วันเลิกทาส”
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
✨28 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ร่วมภูมิใจคุณค่า “ธงไตรรงค์”
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
✨27 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการของตำแหน่งครูจ้างสอน/พนักงานราชการ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
นโยบายไม่รับของขวัญ No gift policy
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
✨โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565” เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ และร่วมมือกันสร้างสันติภาพ รำลึก ส่งแรงจิตอธิฐานให้เกิดสันติภาพความปรองดองในครอบครัว
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ✨เรื่อง .. ผลการประกาศนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
5 กันยายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมงานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65