ข่าวประชาสัมพันธ์
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก❌
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
13 ต.ค.2563 เชิญชวนทุกคนแต่งกายเสื้อสีเหลืองเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
ข้อมูล ITA (1086110004@pracharath.ac.th)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
สำหรับคุณครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน ลงทะเบียนด้วยระบบแพลตฟอร์ม
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
แนวปฏิบัติของโรงเรียนบ้านหาดทรายรีระหว่างเปิดเรียน ในสถานการณ์ Covid 19
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
แจ้งท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อราชการ ภายในโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ต่อต้านยาเสพติดโล
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
เพจโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
VTR แนะนำโรงเรียนบ้านหาด ทรายรี สพป ชพ ๑
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63