ข่าวประชาสัมพันธ์
21 มีนาคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครู มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ดำเนินกิจกรรม “โครงการเข้าค่ายวิชการ S.T.E.M” เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากชุมชน “ผ้าบาติก”
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : Nationat Test) ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
14 มี.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ดำเนินการปัจฉิมนักเรียนชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมนำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี #ปุ๋ยมูลไส้เดือน #ใบสนDIY By Hadsairi จัดนิทรรศการ กิจกรรม "บ้านทุ่งมะขาม Open House เศรษฐกิจพอเพียง " ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมทำบุญ ถวายปัจจัย และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคุณครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ คุณแม่เบญจมาศ พลพิทักษ์และร่วมไว้อาลัย ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายภานุพงษ์ วัชรโคตระกูล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับทีมป้องกันภัยเทศบาลตำบลปากน้ำ ดำเนินกิจกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษาเพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาของ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการ โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาให้ค
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
20 ก.พ 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูอนุสรา เพชรเจียรนัย ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/65 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
20 ก.พ 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้คุณครูจาริณี แดงเดช ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 65
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ขอขอบคุณ นายจีรเดช พลครุฑ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี มอบยารักษาเหาให้กับนักเรียนทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมด้วยตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร ดำเนินกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter “หนี ซ่อม สู้”
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูดำเนินกิจกรรม “วันวาเลนไทน์ 2566”
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีประจำปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66