ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนทุกคนร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุข
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ดำเนินการนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 โดยผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอ
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/64 และการรับเอกสารทางการเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 64
มาตราการ เข้า-ออก จังหวัดชุมพร #ใหม่ล่าสุด
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
รงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้รับรางวัล #ชนะเสิศนวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม #กระถางใบสนรักษ์โลก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม “กระถางใบสนรักษ์โลก”
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 64
คำสั่งจังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
25 กรกฎาคม 2564 "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564"
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
มูลไส้เดือน 100% โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
#ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
มาตราการ เข้า-ออก จังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
#ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี การขยายเวลาเรียนรู้แบบการเรียน On-hand และการเปิดภาคเรียน1/2564
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
ประกาศกำหนดการรับเอกสารโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
แจ้งการรับเอกสารการเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ช่วงวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
เลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบ On-hand ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64