ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวรังสินี ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี นำนักเรียน เด็กชายบวรวิชญ์ ผอมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กชายอดิศร เย็นสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
#กรณีพบเงินสดจำนวน22,000บาทและนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งคืนเจ้าของ✨            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,19:38   อ่าน 32 ครั้ง