ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดบุหรี่โลก จัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อได้รับความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ส่งเสริมให้นักเรียน และชุมชนตระหนักถึงอันตรายบุหรี่            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						            
           <link rel=
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,19:45   อ่าน 37 ครั้ง