ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี กำหนดพิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2565 ในที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ใต้อาคารทองหลาง โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี กำหนดพิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2565 ในที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ใต้อาคารทองหลาง โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
#พิธีไหว้ครู เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเกิดความ สามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู
#เลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 36 ครั้ง