ข่าวประชาสัมพันธ์
9 มกราคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำกรรมกับทางบริษัท เป๋าแตร์ อินโนเวชั่น จำกัด “แมกโนเลีย ยูเอชที สคูลทัวร์”
9 มกราคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำกรรมกับทางบริษัท เป๋าแตร์ อินโนเวชั่น จำกัด “แมกโนเลีย ยูเอชที สคูลทัวร์” เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยเรียน ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในรูปแบบให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และสารอาหารที่เป็นประโยชน์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,13:10   อ่าน 38 ครั้ง