ข่าวประชาสัมพันธ์
12 มกราคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม เยาวชนหาดทรายรี”
12 มกราคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม เยาวชนหาดทรายรี” เพื่อให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าตามหลักศีลธรรมปลูกฝังความกตัญญูความเสียสละ อดทน มีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตของตนเองและนำความรู้ไปเผยแพร่ได้
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,21:34   อ่าน 27 ครั้ง