ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย น.ส.สุพิชญา สง่า ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/65 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ณ ใต้อาคารมัตโพน โรงเรียน
13 ม.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย น.ส.สุพิชญา สง่า ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/65 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ณ ใต้อาคารมัตโพน โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,21:41   อ่าน 25 ครั้ง