ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการ คณะครู พร้อมด้วยมูลนิธิสหจะโยคะแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “#วันแห่งความสงบภายใน”
13 ม.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการ คณะครู พร้อมด้วยมูลนิธิสหจะโยคะแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “#วันแห่งความสงบภายใน” สำหรับเด็กนักเรียน เพื่อปรับสมดุลก่อให้เกิดพัฒนาการด้านจิตใจ ร่างกายและอารมณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสติ สมาธิ และปัญญามีพัฒนาการด้านความคิดและอารมณ์ที่ดีขึ้น ผู้ฝึกจะมีพัฒนาที่ชัดเจนในเรื่อง
ความจำ การเข้าใจในบทเรียน การพัฒนาด้านการใช้ภายา การเข้าสังคมอีกทั้งยังช่วยขจัดปัญหาด้านความวิตกกังวล ความกลัว และความเครียดที่เกิดขึ้นจากตนเองจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,21:44   อ่าน 25 ครั้ง