ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครู มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครู มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:36   อ่าน 103 ครั้ง