ข่าวประชาสัมพันธ์
21 มีนาคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
21 มีนาคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว เป็นไปตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการประเมินอย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:37   อ่าน 96 ครั้ง