ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในโรงเรียน
20 ส.ค 63 รร.บ้านหาดทรายรี ดำเนินการแนวทาง
และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีจัดผู้ดูแลรับผิดชอบสำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะ และทำความสะอาด กำจัดขยะ
ภายในบริเวณโรงเรียน โดยติดตามผลการดำเนินการทุก 2 สัปดาห์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,12:39   อ่าน 75 ครั้ง