จดหมายข่าวโรงเรียน
24 มิถุนายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนดำเนินกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
24 มิถุนายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนดำเนินกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตำบลหาดทรายรี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษาให้กับนักเรียน ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด
            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 266 ครั้ง