ข่าวประชาสัมพันธ์
คำขวัญวันครู ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการ คณะครู พร้อมด้วยมูลนิธิสหจะโยคะแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “#วันแห่งความสงบภายใน”
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย น.ส.สุพิชญา สง่า ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/65 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ณ ใต้อาคารมัตโพน โรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
13 ม.ค 66 ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ขอขอบคุณ นายอำนาจ พูลสุวรรณ นำขนมมาให้นักเรียน จำนวน 200 ชิ้น และนายวินัย นิยมธรรม นายคลังน้ำมันชุมพร นำอุปกรณ์กีฬา และขนม
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
12 มกราคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม เยาวชนหาดทรายรี”
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
9 มกราคม 2566 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำกรรมกับทางบริษัท เป๋าแตร์ อินโนเวชั่น จำกัด “แมกโนเลีย ยูเอชที สคูลทัวร์”
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
29 ธันวาคม 2565 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินกิจกรรม #ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตร ชมชุดการแสดงของนักเรียน และแลกของขวัญ พร้อมทั้งของขวัญพิเศษของผู้ใหญ่ใจดีมอบให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวงผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
26 ธ.ค. 65 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูประจำชั้นศึกษาปีที่ 1 – 6 ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
23 ธันวาคม 2565 น.ส.นวลจันทร์ พุ่มพวง พร้อมด้วยคณะครูดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
วันคริสต์มาส
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
19 ธันวาคม 2423 วันประสูติ “เสด็จเตี่ย-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวขวัญจิรา รัตน์หิรัญ และนายศักดิ์ดา ศรีพุดสุก ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการป้องกันการจมน้ำ การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ในวันที่ 3 ธันวาคม 25
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ขอขอบคุณแขวงการทางชุมพรให้ความอนุเคราะห์ #ทาสีทางม้าลายหน้าโรงเรียน #ป้ายระวังเขตโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ จักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และ ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า และ นางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาที่โรงเรียนปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จำนวน30คน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65