วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ส่งคลิปผลงาน ปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าประกวด 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
ผู้พิทักษ์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
VTR แนะนำโรงเรียนบ้านหาด ทรายรี สพป ชพ ๑
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี -TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาศติก
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63