วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้พิทักษ์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
VTR แนะนำโรงเรียนบ้านหาด ทรายรี สพป ชพ ๑
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี -TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาศติก
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63