จดหมายข่าวโรงเรียน
24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย 2565 เพื่อให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของภาษษไทย ชีวประวัติ และวรรณกรรมของสุนทรภู่ พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
24 มิถุนายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนดำเนินกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวรังสินี ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี นำนักเรียน เด็กชายบวรวิชญ์ ผอมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กชายอดิศร เย็นสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสำรอง ผู้กำกับลูกเสือสามัญ มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 3 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 1 ประจำการศึกษา 2564 แก่ลูกเสือ – เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ให้การต้อนรับ นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รอง ผอ.สพป. ชพ. 1 นายธีระ ขันบุตร ผอ.รร.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ประธานเครือข่าย สถานศึกษาเมือง 4 และนายวิชิ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ร่วมกันต้อนรับ และดูแลนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทำความสะอาดภายในโรงเรียน และจัดเตรียมห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
28 มีนาคม 2565 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูและบุคลการกรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมชลธาร โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ให้การต้อนรับนางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชพ. 1 ในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้องรับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในรูปแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ดำเนินการนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 โดยผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอ
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 64
ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดโครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข้ปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมอบถุงยังชีพให้โรงเรียน นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี และคณะครู เป็นผู้มอบถุงยังช
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบหมายคณะครู ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 ในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการเรียน On-hand
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบหมายให้ ครูอาริตา หนูแข ครูรับผิดชอบงานทุน กสศ. เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
26 ตุลาคม 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบหมายคณะครู ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านการจัดการเร
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
นพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ดำเนินการนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) โดยผ่านการยินยอม จากผู้ปกครองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9 คน ณ โรงเร
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
วันที่ 16-18 , 20-22 , 24-26 ตุลาคม 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เป็นวิทยากรแกนนำอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ อ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64