จดหมายข่าวโรงเรียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางจุฑามาส อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล และ นางสาวภัทราวดี เกตุแก้ว นักทรัพยา
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
17 ก.ย 63 คณะครูรร.บ้านหาดทรายรี เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1" ณ โรงแรมช
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
23 ก.ค 63 ผอ.กมลวรรณ สังข์สิงห์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ดำเนินกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
21 ก.ค.2563 เวลา 16.00 น. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 (ครูนำเ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
คณะติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ของ รร.บ้านหาดทรายรีค่ะ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
1 ก.ค. 2563 ท่านปลัดอำเภอเมืองชุมพร ที่เป็นผู้ประสานงานประจำตำบลหาดทรายรี พร้อมด้วยท่านกำนันตำบลหาดท
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ตามแผนบริหารการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
24 พ.ค. 63 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงายผลการดำเนินงาน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
8-22 มิ.ย. 63 คณะครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรีออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สัปดาห์ที่ 4
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
20 ส.ค 63 รร.บ้านหาดทรายรี ดำเนินการแนวทาง และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
12 มิ.ย. 63 ผู้ปกครองนำเอกสารการเรียนมาส่งที่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
15 มิ.ย.63 ประชุมสร้างความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค.63)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
18 ส.ค. 63 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
25 พ.ค. 2563 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยท่านรองภิญโ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ท่านมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก (1 ก.ค. 2563) ได้พบปะพูดค
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
17 ส.ค. 2563 รร.บ้านหาดทรายรี รับการติดตามเชิงประจักษ์ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63