จดหมายข่าวโรงเรียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ดำเนินการนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 โดยผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอ
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 64
ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดโครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข้ปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมอบถุงยังชีพให้โรงเรียน นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี และคณะครู เป็นผู้มอบถุงยังช
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบหมายคณะครู ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 ในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการเรียน On-hand
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบหมายให้ ครูอาริตา หนูแข ครูรับผิดชอบงานทุน กสศ. เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
26 ตุลาคม 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบหมายคณะครู ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านการจัดการเร
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
นพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ดำเนินการนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) โดยผ่านการยินยอม จากผู้ปกครองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9 คน ณ โรงเร
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
วันที่ 16-18 , 20-22 , 24-26 ตุลาคม 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เป็นวิทยากรแกนนำอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ อ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2564 นางสาวชุติมา ชูแสง และนางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เข้าร่วมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2/2564 ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ อ.เมือง จ.ชุมพร
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ประกาศ สพป. ชพ. เขต 1 ผลการตัดสินการประกวดผลงาน"เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต cpn1" ประจำปี 2564✨
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
1 ตุลาคม 2564 นางสาวนวลจันทร์พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี พร้อมด้วย ครูอาริตา หนูแข ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 26 คน รับเงินคนละ 500 บาท ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน อบจ.ชุมพร ออกติดตามความก้าวหน้าของ โครงการเงินอุดหนุน ประจำปี 2564 โดยทางโรงเรียนได้จัดทำกระบวนการขั้นตอน อย่างเป็นระบบ ทางโรงเ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
นศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ (นักเรียน 2,000 บาทต่อคน) และค่าอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน 2564
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม “กระถางใบสนรักษ์โลก”
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 64
10 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี รับการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
28 มิ.ย. 64 ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ขอขอบคุณนายกเทศบาลตำบลหาดทรายรี และนายกอบต.ปากน้ำ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
26 มิ.ย. 64 ผอ.นวลจันทร์ พุ่มพวง ดำเนินการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชลธาร โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
7 มิ.ย 64 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ. สพป. ชพ. 1 เข้ามาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการปฎิบัติหน้าที่ ของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในการเปิดภาคเรียน 1/64 ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยทางโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ O-hand ในช
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มอบหมายคณะครูดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ On-hand โดนการแจกใบงาน แบบฝึกแก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64