ปฐมวัย

ชุติมา ชูแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

ดวงพรทิพย์ ยมโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2