คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ชุติมา ชูแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0950158509

ดวงพรทิพย์ ยมโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2