กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อนุสรา เพชรเจียรนัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

สุพิชญา สง่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจาริณี แดงเดช
ครูอัตราจ้าง