กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาทิพย์ พลรู้
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3