กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาทิพย์ พลรู้
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3