กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาทิพย์ พลรู้
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3