กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ศักดิ์ดา ศรีพุดสุก
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3