กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อนุสรา เพชรเจียรนัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6