กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศักดิ์ดา ศรีพุดสุก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3