กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

รังสินี ร่มรื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2