ผู้บริหาร

นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/09/2020
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 191196
Page Views 218601
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
2 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077520341
3 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
8 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ
9 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
10 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
11 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
12 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ
13 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9005
14 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
15 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
16 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
17 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 077-599374
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
19 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
20 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
24 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 077-630-767
25 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
28 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
29 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
30 โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ 077651074
31 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
33 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ 077510330
34 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
35 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
36 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 082-486-5627
37 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 089-5898134
38 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
39 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
40 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
41 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 077-630010
42 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
43 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
44 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
45 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
46 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 0-7797-9316
47 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
48 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
49 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
50 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
51 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
52 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 0935796264
53 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
54 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
55 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
57 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
58 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
59 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077655074
60 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
61 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว
62 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 077586117
64 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 077591180
65 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
68 โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว 077 630242
69 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
70 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว 0810847519
72 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
73 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
75 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
76 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
80 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
81 โรงเรียนอุดมวิทยากร หลังสวน หลังสวน
82 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
83 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
84 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร
85 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
86 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
87 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
88 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
90 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
91 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
92 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
93 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554124
95 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
97 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
100 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
101 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
102 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077553273
103 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
104 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
106 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 077570704
108 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
109 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
110 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7750-2433
111 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
112 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
118 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
119 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
120 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
121 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
122 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร
123 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 0-7750-5338
124 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
125 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
126 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 077521569
127 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 077596601
133 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
135 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร 077-576765
136 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
137 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
138 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
140 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
141 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
142 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
143 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
144 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 077558156
145 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
146 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 087-276-9207
147 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร